Skip to content

Alergia skóry w gruzlicy nie jest sprawa swoista

7 miesięcy ago

174 words

Alergia skóry w gruźlicy nie jest więc sprawą swoistą, dodatni zaś odczyn tuberkulinowy jest tylko wyrazem zwiększonej wrażliwości skóry na działanie różnych alergenów. W związku z tym próba tuberkulinowa posiada wartość przede wszystkim wtedy, kiedy wypada ujemnie. Dodatnia bowiem próba nie odzwierciedla alergii innych części skóry: narządów i całego ustroju. Odczyn bowiem tuberkulinowy może być różny u tej samej osoby. Prób podobnych do tuberkulinowych używamy także i w innych chorobach, jak nosaciźnie, kile, błonicy, płonicy. W błonicy np. wstrzykuje się do skóry rozcieńczony jad błoniczy. Jeżeli ustrój jest uczulony na płonicę, to w miejscu wstrzyknięcia powstaje zaczerwienienie, ujemny zaś wynik próby świadczy o, odporności na błonicę wskutek istnienia przeciwciał we krwi lub też dzięki sprawnej czynności komórek, wytwarzających przeciwciała, jako właściwości wrodzonej lub nabytej. Jest to próba Schicka. Podobną do niej jest próba Dicków w płonicy. [przypisy: idiosynkrazja, badania w kierunku cukrzycy, warunki do oddania krwi ]

0 thoughts on “Alergia skóry w gruzlicy nie jest sprawa swoista”

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku cukrzycy idiosynkrazja warunki do oddania krwi