Skip to content
7 miesięcy ago

225 words

ALERGIE MIEJSCOWE Arthus stwierdził, że jeżeli wprowadzimy królikowi kilkakrotnie pod skórnie surowicę końską z 5 – 6-dniowymi przerwami, to po kilku wstrzyknięciach- powstanie w miejscu wstrzyknięcia stan zapalny z naciekiem, który bardzo trudno wchłania się, a po 5 – 6 wstrzyknięciach występuje obrzęk i martwica. Odczyn ten występuje najwyraźniej u królików, u innych zwierząt zaś nie dochodzi do tak rozległych zmian i odczyn ten może być tylko słabo wyrażony jako przekrwienie zapalne. Odczyn Arthusa tłumaczą różni badacze miejscowym uczuleniem, czyli anafilaksją. Trudno jednak wiązać go z anafilaksją, gdyż anafilaksja powstaje po jednorazowym wprowadzeniu, druga Zliś dawka tego samego białka -wywołuje zmiany, po których już występuje antyanafilaksja. Wobec tego że odczyn opisany przez Arthusa zjawia się dopiero po 5 – 6 wstrzyknięciach, to słuszniej jest wiązać go ze stanem miejscowej alergii, a nie anafilaksji. To zjawisko należy do tych rodzajów miejscowych alergii, w których antygen znajduje się w ustroju przez długi czas i mimo to nie wywołuje odczulenia, jak to bywa w miejscowych odczynach w przebiegu chorób zakaźnych. Do alergii miejscowych należy zaliczyć próbę Pirqueta Mantouxdo wykrycia gruźlicy. Próba Pirqueta polega na tym, że wprowadza się tuberkulinę na uszkodzoną drobnym nacięciem lub zadrapaniem powierzchnię naskórka. [więcej w: przeglądarka skierowań, wstęga przyśrodkowa, badania w kierunku cukrzycy ]

0 thoughts on “ALERGIE MIEJSCOWE”

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku cukrzycy przeglądarka skierowań wstęga przyśrodkowa