Skip to content
9 miesięcy ago

183 words

Błona kosmówkowa ma zazwyczaj kształt owalny, ku przodowi przechodzi w zgrubiałą – błonę móżdżkową tylną (velum. medullare post. ), prowadzącą do móżdżku, a w tyle ulega przewężeniu, kończąc się ostrym – zaworem(obex). Od zaworu ciągnie się ku tyłowi po powierzchni grzbietowej rdzenia przedłużonego płytki – rowek pośrodkowy grzbietowy (sulcus med. dors. ), stanowiący przedłużenie równoimiennego rowka rdzenia kręgowego. Z boku błona kosmówkowa jest ograniczona przez podłużne nabrzmienie –powrózek smukły (funiculus gracilis), któremu towarzyszy położony bardziej bocznie – powrózek klinowaty (funiculus cuneatus). Ku tyłowi obydwa te powrózki przechodzą bez wyraźnej granicy w – powrózek grzbietowy(funiculus dorsaiis) rdzenia, o którym była już mowa. Ku przodowi wspomniane powrózki łączą się, tworząc wałeczkowaty utwór, zwany –ramieniem opuszkowym móżdżku (corpus restiforme s. crus cerebelli ad medallam oblongatam), gdyż przez to ramię przechodzi większość szlaków, łączących móżdżek z rdzeniem kręgowym i z rdzeniomózgowiem. [przypisy: przepiśnik allegro, proteza kończyny dolnej, nfz przeglądarka skierowań ]

0 thoughts on “Blona kosmówkowa”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Żywienie w chorobie Hashimoto[…]

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka skierowań proteza kończyny dolnej przepiśnik allegro