Skip to content

Dogrzbietowo od jadra oliwkowego tylnego sa rozmieszczone w róznych poziomach jadra

7 miesięcy ago

198 words

Dogrzbietowo od jądra oliwkowego tylnego są rozmieszczone w różnych poziomach jądra nn. czaszkowych, które w mniejszym lub większym stopniu zachodzą w obrąb tyłomózgowia (metencephalon). Wykaz tych jąder będzie podany przy opisie poszczególnych nn. czaszkowych. Nader ważnym, aczkolwiek niezupełnie jeszcze poznanym, skupieniem neuronów jest tzw. – istota siateczkowata szara (substantia retioularis grisea), położona w części pośrodkowej opuszki, w bezpośrednim sąsiedztwie jąder nn. językowo- gardłowego (IX) i błędnego (X). Istota ta jest ważna z tego względu, że stanowi ważny ośrodek skojarzeniowy oraz jest prawdopodobnie – ośrodkiem regulującym działalność serca. Jeśli chodzi o – ośrodek oddechowy (centrum respiratorium), to bodźcem, który powoduje jego podrażnienie jest głównie dwutlenek węgla, dostarczany tam z prądem krwi, a ponadto podniety czuciowe z obrębu płuc, przekazywane za pośrednictwem włókien czuciowych n. błędnego (n. X). Głównym zadaniem ośrodka oddechowego jest wysyłanie podniet dozowanych do ośrodków ruchowych rdzenia (słup brzuszny), które zawiadują skurczami mięśni oddechowych. [więcej w: wstęga przyśrodkowa, terapia miorelaksacyjna, idiosynkrazja ]

0 thoughts on “Dogrzbietowo od jadra oliwkowego tylnego sa rozmieszczone w róznych poziomach jadra”

Powiązane tematy z artykułem: idiosynkrazja terapia miorelaksacyjna wstęga przyśrodkowa