Skip to content
7 miesięcy ago

195 words

IDIOSYNKRAZJA W większości przypadków spraw alergicznych można doszukać się istnienia czynnika uczuleniowego, po którym potęgują się objawy alergiczne, w innych natomiast przypadkach nie można ustalić tego czynnika. Objawy, w których brak czynnika, uczuleniowego, nazywamy prawdziwymi idiosynkrabami. Taka idiosynkrazja może istnieć na różne pokarmy, np. poziomki, ryby, raki, jaja. Jest ona związana z konstytucją i w drugim pokoleniu może przejść w alergię, która przy zetknięciu się z alergenami może ,wywołać chorobę alergiczną, np. w postaci dychawicy oskrzelowej, W myśl nowszych poglądów idiosynkrazja i rozmaite sprawy alergiczne polegają na zwiększonej przepuszczalności naczyń z powodu braku witaminy P, występującej razem z witaminą C. W całym zagadnieniu uczulenia ustroju mimo różnych rozbieżności istnieje – ścisły związek pomiędzy rozmaitymi stanami alergicznymi. Jeżeli niedawno jeszcze Much twierdził, że idiosynkrazja i anafilaksja nie mają ze sobą nic wspólnego, to dziś mówimy, że idiosynkrazja jest rodzajem anafilaksji, gdy idiosynkrazję można biernie przenieść na inny ustrój. Sirotinin twierdzi, że od konstytucjonalnej idiosynkrazji przez stany alergiczne chorobę posurowiczą przechodzimy do typowej anafilaksji. [więcej w: skierowanie do pracowni diagnostycznej, czym jest zdrowie, nfz przeglądarka ]

0 thoughts on “IDIOSYNKRAZJA”

Powiązane tematy z artykułem: czym jest zdrowie nfz przeglądarka skierowanie do pracowni diagnostycznej