Skip to content
7 miesięcy ago

169 words

Ważniejszymi skupieniami istoty szarej mostu są: położone w części brzusznej jądra mostowe (nuclei pontis) oraz rozrzucone w części grzbietowej (tegmentum pontisl) jądra siateczkowate pokrywy mostowej (nuclei reticulares tegmenti pontie). Pierwsze z nich otrzymują bodźce z kory mózgowej (tractus cortico- poruinusl) i ze swej strony wysyłają podniety do kory przeciwległego płatu półkulowego móżdżku (tractus ponto-cerebellarie), natomiast jądra siateczkowate są stacją odbiorczą dla podniet, wysyłanych przez przeciwległe jądro zębate (tractus cerebello-tegmentalis), a jednocześnie stacją nadawczą, wysyłającą bodźce do wzgórza (tractus tegmento-thalamicus). Co się tyczy istoty białej mostu, to przede wszystkim rzuca się w oczy duża ilość włókien, przebiegających poprzecznie. Są to – włókna mostowe powierzchowne (fibrae pontis superficiales) i-włókna mostowe głębokie (fibrae pontis profundae). Znaczna część włókien tych przechodzi w dalszym ciągu we włókna – szlaku mostowo-móżdżkowego (tractus poruo=cerebeilaris). [patrz też: panorama zębów, odczyn arthusa, terapia miorelaksacyjna ]

0 thoughts on “jadra mostowe”

Powiązane tematy z artykułem: odczyn arthusa panorama zębów terapia miorelaksacyjna