Skip to content
9 miesięcy ago

167 words

To skrzyżowanie szlaków czerwienno- rdzeniowych ma nazwę skrzyżowania pokrywowego brzusznego Forela (decussatio tegmenti rentricularis Foreii). Należy dodać, że w jądrze czerwiennym kończy się – szlak móżdżkowo-pokrywowy (tr. cerebello- tegmentalis), rozpoczynający się w jądrze zębatym móżdżku (nucleus dentatus), Powyżej istoty czarnej, a bocznie od jądra czerwiennego, znajduje się wstęga przyśrodkowa (lemniscus med. ), którą juz spotkaliśmy w obrębie mostu i rdzeniomózgowia. Powyżej jądra n. okoruchowego zarysowuje się cienki – szlak podłużny przyśrodkowy (tr. longitudinalis med. ), ciągnący się od jądra Darkschewitscha. Międzymózgowie (diencephalon) powstaje z drugiego pęcherzyka mózgowego, który w trakcie rozwoju zostaje uwięziony między obydwoma (prawym i lewym). pęcherzykami kresomózgowia. Ale nie tylko uwięziony po każdej stronie – ściana boczna międzymózgowia, nawiasem mówiąc, ściana mocno zgrubiała, zrasta się ze ścianą przyśrodkową odpowiedniej półkuli kresomózgowia. [podobne: przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, nfz przeglądarka, prawo i medycyna czasopismo ]

0 thoughts on “Miedzymózgowie”

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka prawo i medycyna czasopismo przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz