Skip to content

Most Varola rozwija sie ze sciany brzusznej pecherzyka tylomózgowiowego

9 miesięcy ago

171 words

Most Varola rozwija się ze ściany brzusznej pęcherzyka tyłomózgowiowego i ma kształt owalnej, białej wyniosłości o widocznej prążkowatości poprzecznej. Sąsiaduje on na przedzie z konarami mózgowymi (pedunculi cerebri), w tyle z rdzeniomózgowiem, po bokach przechodzi w ramiona mostowe móżdżku, przy czym słupem granicznym między tymi utworami jest pień n . trójdzielnego (n. V). Płaska powierzchnia górna mostu stanowi odcinek przedni dna IV komory. W skład budowy mostu wchodzą dwa zasadnicze elementy: element własny i element obcy. Elementem własnym są drobne skupienia istoty szarej oraz włókna łączące most z móżdżkiem i z tego powodu jest jasne, że stopień rozwoju mostu jest oznaką stopnia wykształcenia móżdżku. Rozumie się, że i odwrotnie. Elementem obcym mostu są wszystkie szlaki, zużytkowujące most tylko jako drogę między wyższymi składnikami mózgowia (mesencephalon, diencephalon, telencephalon), a rdzeniem przedłużonym i rdzeniem kręgowym. [patrz też: skierowanie do pracowni diagnostycznej, prawo i medycyna czasopismo, przepiśnik allegro ]

0 thoughts on “Most Varola rozwija sie ze sciany brzusznej pecherzyka tylomózgowiowego”

Powiązane tematy z artykułem: prawo i medycyna czasopismo przepiśnik allegro skierowanie do pracowni diagnostycznej