Skip to content

Nabrzmienia powrózka smuklego i klinowatego

7 miesięcy ago

224 words

Nabrzmienia powrózka smukłego i klinowatego są spowodowane tym, że we wnętrzu ich znajdują się drobne skupienia istoty szarej, w której kończy się szlak zwojowy. Skupieniami tymi są: – jądro pęczka smukłego (nucleus jasciculi gracilis Golli) i – jądro pęczka klinowatego (nucleus fasciculi cuneati Burdaohi). Przechodząc obecnie do zbadania budowy wewnętrznej rdzeniomózgowia, musimy zauważyć na wstępie, na podstawie analizy jego przekrojów poprzecznych, że wygląd tych przekrojów będzie różny, zależnie od poziomu cięcia. Celem nie wprowadzania zamętu będziemy się posiłkowali jednym tylko przekrojem, nieco schematyzowanym, wykonanym poprzez część przednią oliwki . I tutaj stwierdzamy obecność istot białej szarej, lecz nie tak prawidłowo rozłożonych, jak to widzieliśmy w rdzeniu. Istotnie, liczne pasma szlakowe, przebiegające w różnych kierunkach, dzielą istotę szarą na szereg drobnych skupień neuronowych, będących po. większej części jądrami początkowymi lub zakończeni owymi nn. czaszkowych. Jądra rdzeniomózgowia. W nabrzmieniu, oznaczonym nazwą oliwki, widnieje mniej lub więcej pofałdowana blaszka istoty szarej, stanowiąca – jądro oliwkowe tylne(nucleus olirarius post. ) . Jądro oliwkowe tylne jest miejscem zapoczątkowania – szlaki oliwkowo-móżdżkowego (tr. oiirocerebellarie) i miejscem zakończenia – szlaku móżdżkowo-oliwkowego (ir. cerebeilo-oliraris). [podobne: nfz przeglądarka, korona porcelanowa na cyrkonie, idiosynkrazja ]

0 thoughts on “Nabrzmienia powrózka smuklego i klinowatego”

Powiązane tematy z artykułem: idiosynkrazja korona porcelanowa na cyrkonie nfz przeglądarka