Skip to content

netrze wszystkich jam mózgowia – plynem mózgowo rdzeniowym

7 miesięcy ago

213 words

Wnętrze komory IV jest wypełnione, podobnie jak wnętrze wszystkich jam mózgowia – płynem mózgowo rdzeniowym. Ze względów natury praktycznej, rozróżniamy z pośród ścian ograniczających komorę IV: – sklepienie, utworzone przede wszystkim przez móżdżek, a ponadto przez błonę rdzeniową przednią, tylną i przez błonę kosmówkową oraz – dno IV komory (fossa rhomboidea) . Ażeby ujrzeć owe dno należy, oczywiście, usunąć móżdżek z przylegającymi częściami. Ukaże się nam ono wtedy pod l) Dla – szlaku korowo-rdzeniowego {tractus corticospinalis} są używane również następujące nazwy: szlak mózgowo-rdzeniowy (tractus cerebrospinalis) oraz szlak piramidalny (tr. pyramidalis). postacią płaskiego, czworobocznego albo owalnego zagłębienia, podzielonego płytkim rowkiem pośrodkowym (sulcus med. ) na dwie symetryczne połowy. Powierzchnia dna wykazuje szereg wyniosłości i zagłębień. Najstarszymi utworami dna są: widniejący w tyle – trójkąt n. podjęzykowego (trigonum s. area n. hypoglossi); nieco bocznie od tego trójkąta zarysowuje się inne pole o trójkątnym zarysie – pole popielate(ala cinerea), w którego obrębie są ukryte w głębi – jądro n. IX i jądron. X (nuclei n. IX et n. X). [podobne: proteza kończyny dolnej, przeglądarka skierowań, nfz przeglądarka ]

0 thoughts on “netrze wszystkich jam mózgowia – plynem mózgowo rdzeniowym”

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka proteza kończyny dolnej przeglądarka skierowań