Skip to content

Powierzchnie boczna rdzeniomózgowia charakteryzuje obfitosc nerwów czaszkowych

9 miesięcy ago

169 words

Bocznie od piramidy widnieje w pobliżu mostu Varola (pons Varoli) niewielki – wzgórek twarzowy brzuszny (tbc. faciale ventr. ), a bardziej w tyle-owalne wzniesienie, zwane – oliwką (olira). We wnętrzu wspomnianego wzgórka znajduje się w głębi – jądro n. twarzowego (n. VII). Oliwka jest silniej rozwinięta u Hominidae i u Prirnates, aniżeli u pozostałych ssaków. Powierzchnię boczną rdzeniomózgowia charakteryzuje obfitość nerwów czaszkowych. Są to, biorąc od przodu ku tyłowi (ry n. twarzowy (n. VII) – n. słuchowy(n. VIII), – n. językowo- gardłowy(n. IX), – n. błędny (n. X) i wreszcie – n. dodatkowy (XI), zachodzący aż na rdzeń kręgowy. Przechodząc z kolei na powierzchnię grzbietową rdzeniomózgowia, stwierdzimy przede wszystkim, że ściana jego w swym odcinku przednim ulega niepomiernemu ścieńczeniu, wywołanemu jej niedorozwojem. Ścianę tę zwiemy – błoną, po której przerwaniu ukazuje się wnętrze – IVkomory. [hasła pokrewne: lista leków dla seniorów, dermaplast, idiosynkrazja ]

0 thoughts on “Powierzchnie boczna rdzeniomózgowia charakteryzuje obfitosc nerwów czaszkowych”

Powiązane tematy z artykułem: dermaplast idiosynkrazja lista leków dla seniorów