Skip to content

Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 3

7 miesięcy ago

428 words

Pacjenci, którzy otrzymali odpowiedź, weszli do fazy B badania i zostali losowo przydzieleni, w podwójnie ślepej próbie, do jednego z trzech schematów leczenia: kontynuacja leczenia rysperydonem przez 32 tygodnie (grupa 1), leczenie rysperydonem przez 16 tygodni, a następnie placebo przez 16 tygodnie (grupa 2) lub placebo przez 32 tygodnie (grupa 3) (ryc. 1). Pierwotna hipoteza głosiła, że w ciągu pierwszych 16 tygodni fazy B ryzyko nawrotu choroby będzie mniejsze u pacjentów kontynuujących leczenie rysperydonem (grupy i 2) niż u osób otrzymujących placebo (grupa 3). Druga hipoteza głosiła, że w drugim 16-tygodniowym okresie fazy B ryzyko nawrotu byłoby mniejsze u osób, które kontynuowały leczenie rysperydonem (grupa 1) niż u osób, które przerwały stosowanie rysperydonu po 16 tygodniach i otrzymywały placebo przez ostatnie 16 tygodni. badania (grupa 2). Przestudiuj badanie
Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za wierność badania do protokołu. Janssen, oddział Johnson & Johnson, przekazał tabletki risperidonu i pasujące placebo, ale nie odegrał żadnej roli w prowadzeniu badania ani analizie lub raportowaniu danych. Uzyskano świadomą zgodę od każdego pacjenta lub od opiekuna lub przedstawiciela prawnego pacjenta, zatwierdzoną przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym uczestniczącym ośrodku. Opiekunowie wyrazili zgodę na udział w charakterze informatorów. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała zdarzenia niepożądane i postępy w badaniach, a jej zalecenia były przestrzegane.
Uczestnicy
Pacjenci byli rekrutowani z klinik pamięci (w tym ośrodków badawczych Alzheimera), kliniki psychiatrii geriatrycznej i klinik w centrach medycznych Veterans Affairs, a także poprzez skierowania lekarzy i reklamy. Pacjenci byli uprawnieni do udziału w badaniu, jeśli byli ambulatorami lub mieszkańcami domów pomocy społecznej lub domów opieki, mieli 50 do 95 lat i spełniali kryteria demencji Podręcznika diagnostyczno-statystycznego zaburzeń psychicznych, wydanie 4 ( DSM-IV) oraz kryteria prawdopodobnej choroby Alzheimera w Krajowym Instytucie Zaburzeń Neurologicznych i Komunikacyjnych oraz Choroby Alzheimera i Chorób Pokrewnych.31 Ponadto, zakwalifikowani pacjenci mieli wynik na Inwentarzu Neuropsychiatrycznym (NPI) 32 z 4 lub więcej zarówno na etapie selekcji, jak i na poziomie podstawowym w podskali urojeń lub halucynacji (wynik psychozy) lub podskali agresji agresywnej (wynik pobudzenia) (z oceną dla wszystkich podskal NPI w zakresie od 0 do 12 i wyższych wyników wskazujących na bardziej wyraźne objawy) i wynikiem od 5 do 26 w badaniu stanu mini-mentalnego (MMSE, z ocenami od 0 do 30 i wyższymi punktami wskazującymi lepsze poznanie) 33 w przypadku pacjentów ambulatoryjnych i 2 do 26 punktów w przypadku mieszkańców domów spokojnej starości (z mniejszym zasięgiem odzwierciedlającym większą ostrość demencji w domach opieki)
[podobne: kraniektomia, lista leków dla seniorów, przeglądarka skierowań ]

0 thoughts on “Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: kraniektomia lista leków dla seniorów przeglądarka skierowań