Skip to content

Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 7

7 miesięcy ago

403 words

Czas od Randomizacji do nawrotu wśród pacjentów przyjmujących rysperydon i przyjmujących placebo. Panel A pokazuje krzywe Kaplana-Meiera dla ryzyka nawrotu podczas pierwszego 16-tygodniowego okresu fazy B (tygodnie 16 do 32 badania) wśród 70 pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do dalszego otrzymywania rysperydonu (grupy i 2) oraz 40 pacjentów, którzy zostali przypisani do wycofania z risperidonu pod koniec fazy A i zmienili leczenie na placebo (grupa 3). Panel B pokazuje krzywe Kaplana-Meiera dla ryzyka nawrotu podczas drugiego 16-tygodniowego okresu fazy B (tygodnie 33 do 48 badania) wśród 13 pacjentów, którzy nadal otrzymywali rysperydon (grupa 1) i 27 pacjentów, którzy byli zmienione na placebo pod koniec pierwszego okresu 16-tygodniowego (grupa 2).
Analiza metodą Stratified Cox wykazała, że w pierwszym 16-tygodniowym okresie fazy B grupa, która została losowo przydzielona do grupy otrzymującej placebo (grupa 3), w porównaniu z grupami, które nadal otrzymywały rysperydon (grupy i 2), wzrosła ryzyko nawrotu (współczynnik ryzyka dla placebo, 1,94, 95% przedział ufności [CI], 1,09 do 3,45, P = 0,02). Rysunek 2 pokazuje krzywe Kaplana-Meiera. Ogółem 24 z 40 pacjentów (60%) w grupie 3 miało nawrót, w porównaniu z 23 z 70 (33%) w grupach i 2 (P = 0,004), z surowymi (niestratlowanymi) wskaźnikami 6,5 i 3,0 nawrotów odpowiednio na 100 pacjento-tygodni obserwacji.
W drugim 16-tygodniowym okresie fazy B stratyfikowane analizy Cox wykazały, że grupa, która przerwała stosowanie rysperydonu po 16 tygodniach i przeszła na placebo (grupa 2), w porównaniu z grupą, która nadal otrzymywała rysperydon (grupa 1), miała zwiększone ryzyko nawrotu (stosunek ryzyka do placebo, 4,88, 95% CI, 1,08 do 21,98, P = 0,02). Łącznie 13 z 27 pacjentów (48%) w grupie 2 miało nawrót, w porównaniu z 2 z 13 (15%) w grupie (P = 0,02), z surowymi (niestratlowanymi) wskaźnikami 4,3 i 1,1 nawrotów na 100 Pacjent-tydzień obserwacji, odpowiednio.
Wyniki dla obu porównań były w tym samym kierunku w obrębie każdej z czterech przeanalizowanych warstw (obecność lub brak psychozy i zamieszkania w domu opieki lub domu opieki w porównaniu z pobytem w domu). Nie było znaczących interakcji między leczeniem a stanem psychozy, leczeniem i stanem domu opieki, leczeniem i wyjściowym wynikiem MMSE w pierwotnym porównaniu pomiędzy grupami otrzymującymi rysperydon (grupy i 2) i grupą otrzymującą placebo (grupa 3) w ciągu pierwszych 16 lat. tygodnie fazy B. Średni całkowity wynik NPI wynosił 36 (wskazując na ciężkie objawy) w punkcie wyjściowym (Tabela 1) i spadł do 9 (wskazując na minimalne lub łagodne objawy) w czasie randomizacji; żaden wynik nie przewidywał nawrotu podczas pierwszych 16 tygodni fazy B.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2
[więcej w: warunki do oddania krwi, idiosynkrazja, badania w kierunku cukrzycy ]

0 thoughts on “Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 7”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet dentystyczny warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku cukrzycy idiosynkrazja warunki do oddania krwi