Skip to content

Sródmózgowie (rnesencephalon )

9 miesięcy ago

200 words

Pierwszy raz spotykamy się tutaj z nazwą – mózg (cerebrum), albowiem nazwa t, zbyt często nadużywana, w rzeczywistości oznacza przodomózgowie (prosencephalon) wraz ze śródmózgowiem (rnesencepliaion}. śródmózgowiu możemy rozróżnić dwie zasadnicze części:- blaszkę czworaczą(lamina quadrigemina), obejmującą wąską przestrzeń, znajdującą się nad wodociągiem Sylwiusza oraz –konary mózgowe (pedunculi cerebri), prawy i lewy, umieszczone pod wodociągiem . Blaszka czworoboczna, oglądana od góry, wykazuje cztery wyniosłości, przedzielone rowkami. Są to: – ciała czworacze przednie(corpora quadrigemina ant. s. colliculi sup. ) oraz –ciała czworacze tylne(corpora quadrigemina post. s. collieuli inf. ). Pierwsze z nich zawierają w swym wnętrzu skupienia istoty szarej-jądra ciał czworaczych przednich (nuclei corporum quadrigeminum ant. ), związane ze szlakami wzrokowymi, ciała zaś czworacze tylne posiadają-jądra ciał czworaczych tylnych (nuclei corp. quadr. post. ), będące w związku ze szlakami słuchowymi. Każde z ciał czworaczych przechodzi bocznie w podłużną wyniosłość, zwaną ramieniem(brachium). Rozróżniamy zatem: -ramiona ciał czworaczych przednich(brachia corp. quadr. ant. ) i –ramiona ciał czworaczych tylnych (bracliia corp. quadr. post. ). [podobne: nfz przeglądarka skierowań, terapia miorelaksacyjna, prawo i medycyna czasopismo ]

0 thoughts on “Sródmózgowie (rnesencephalon )”

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka skierowań prawo i medycyna czasopismo terapia miorelaksacyjna