Skip to content

Tag: labmed

Przekrój poprzeczny sródmózgowia

4 tygodnie ago

201 words

Na przedzie konary mózgowe kryją się pod – pasmami wzrokowymi (tractus optici), w tyle zaś przenikają w miąższ mostu. Z istoty samych konarów oraz z dołu międzykonarowego wychodzi na zewnątrz -n. okoruchowy(n. oculomotorius; n. III).

W róznym stopniu wyksztalcone pasma istoty bialej

4 tygodnie ago

216 words

W różnym stopniu wykształcone pasma istoty białej, zwane – blaszkami rdzeniowymi (Laminae medulćares), dzielą istotę wzgórza na trzy jądra:. – jądro przednie (nucleus ant. ), – jądro przyśrodkowe (nucleus med. ) i jądro boczne(nucleus lat. ).

Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 9

1 miesiąc ago

586 words

Częstość przerwania leczenia rysperydonem z jakiegokolwiek powodu wynosiła 38% w całej kohorcie w fazie A, 68% w grupie podczas 32 tygodnia fazy B i 29% w grupie 2 w ciągu 16 tygodni w fazie B, w której pacjent otrzymywał risperidon. W przeciwieństwie do tego, tempo przerwania leczenia początkowego rysperydonem z jakiegokolwiek powodu podczas średnio 7,4…

Mutacje związane z nabytą opornością na blokadę PD-1 w czerniaku ad 5

1 miesiąc ago

521 words

Podobna utrata heterozygotyczności wystąpiła w przypadku chromosomu 9 w Pacjent 2 (ryc. S8 i tabela S5 w dodatkowym dodatku). Łącznie dane te sugerują, że nowotwory oporne na anty-PD-1 są względnie homogenną populacją pochodzącą bezpośrednio od wyjściowego guza i że nabycie mutacji JAK było wczesnym wydarzeniem założycielskim przed selekcją klonalną i nawrotem pomimo faktu, że mutacja…