Skip to content

Tylomózgowie wraz z rdzeniomózgowiem

7 miesięcy ago

274 words

Tyłomózgowie wraz z rdzeniomózgowiem bywają często ujmowane wspólną nazwą – zamózgowia (rhombencephalon), gdyż współograniczają one komorę IV (rentriculus IV). Ograniczają one wspomnianą komorę w ten sposób, że most oraz rdzeniomózgowie znajdują się pod nią, natomiast móżdżek tworzy rodzaj sklepienia dla komory. Móżdżek (cerebellurm) rozwija się z części grzbietowej pęcherzyka tytomoagowiowego i stanowi zespół ośrodków odruchowych, regulujących napięcie mięśniowe (tonus muscuiaris), stopień użycia siły, koordynację ruchów, zarówno przestrzenną, jak i czasową, zachowanie właściwej postawy w czasie spoczynku, jak i podczas ruchu i wreszcie należytą współpracę między współdziałaczami mięśniowymi i ich przeciwnikami. Operacyjne usunięcie móżdżku powoduje: bezład ruchowy (ataria), astenię oraz niemożność należytego skoordynowania ruchów szybkich (adiadochobinesis), z czym kontrastuje zupełny brak jakichkolwiek zaburzeń ze strony czuciowej. Po pewnym czasie, dzięki wejściu w grę własności zastępczych innych części układu nerwowego ośrodkowego, wymienione zaburzenia mijają nieomal bez śladu. Uwzględniając powyższe dane, przychodzimy do wniosku, że móżdżek jest czynnościowo ściśle związany z przejawami ruchowymi, nie będąc jednak ich wyzwalaczem, i że wreszcie nie jest niezbędny do życia ani do wykonywania ruchów, ale je w wysokim stopniu usprawnia. Własności te móżdżek zawdzięcza tej okoliczności, że otrzymuje on informacje czuciowe z całej powierzchni ciała, a zwłaszcza z narządów ruchu (czucie głębokie ), jak również wywiera wpływ pośredni na całe umięśnienie somatyczne. [podobne: przeglądarka skierowań, proteza kończyny dolnej, korona porcelanowa na cyrkonie ]

0 thoughts on “Tylomózgowie wraz z rdzeniomózgowiem”

Powiązane tematy z artykułem: korona porcelanowa na cyrkonie proteza kończyny dolnej przeglądarka skierowań