Skip to content

uklad przywspólczulny

7 miesięcy ago

164 words

Pod nazwą układ przywspółczulny rozumiemy części ukł. mózgowio-rdzeniowego przeznaczone specjalnie do funkcji trzewnych i wykazujące pod względem czynnościowym wyraźną przeciwniczość (antagonizm) w stosunku do ukł. współczulnego. W skład ukł. przywspółczulnego wchodzą: część u. okoruchowego (n. llI), odcinek śródmózgowia, części n . twarzowego (n. VII),n . językowo-gardłowego (n. IX)i n. błędnego (n. X), wysyłające włókna do gruczołu łzowego, do ślinianek, do serca, do układu oddechowego oraz do układu pokarmowego, a czerpiące swój początek w rdzeniomózgowiu, i wreszcie tzw. – n. miedniczny (n. pelricus s. n. erigens), obejmujący odcinek trzewny rdzenia kręgowe go w obrębie II, III i IV neuromerów krzyżowych, wysyłający włókna do obytnicy, do pęcherza moczowego i do narządów płciowych wewn. [patrz też: prawo i medycyna czasopismo, nfz przeglądarka skierowań, strach przed dentystą forum ]

0 thoughts on “uklad przywspólczulny”

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka skierowań prawo i medycyna czasopismo strach przed dentystą forum