Skip to content

W miedzymózgowiu rozrózniamy cztery sciany

7 miesięcy ago

196 words

W międzymózgowiu rozróżniamy cztery ściany: – dwie boczne (prawą i lewą) oraz ściany górną i dolną, obejmujące sobą przewężoną w kierunku poprzecznym komorę trzecią (rentriculue Ill). W skład omawianego odcinka mózgowia wchodzą dwie części zasadnicze: – wzgórzomózgowie (thalamencephalon) oraz – część sutkowa podwzgórza (pars mamiliarie hypothalami), obejmująca-ciała sutkowate (corpora mamillaria)i-wzgórek szary (tuber cinereum), We – wzgórzo-mózgowiu trzeba z kolei rozróżnić trzy składowe: – wzgórze (thalamue), – nadwzgórze (epithalamus) i – przywzgórze (metathalamus). Analizę rozpoczniemy od opisu – wzgórza (thalamus). Sianowi ono wielkie skupienie istoty szarej, tworzące ścianę boczną komory III. Wzgórze posiada kształt jajowaty i możemy w nim rozróżnić dwie powierzchnie: – powierzchnię przyśrodkową stanowiącą ograniczenie komory trzeciej, oraz – powierzchnię boczną, zrośniętą z odpowiednią półkulą kresomózgowia. Na końcu przednim wzgórza widnieje niewielka wyniosłość – wzgórek przedni (tuherc. ant. ), ze zgrubiałym zaś końcem tylnym – poduszeczką (pulvinar thaiami) pozostaje w bliższym lub w dalszym związku skupienie istoty szarej, zwane ciałem kolankowatym bocznym (corpus geniculatum lat. ). [więcej w: badania w kierunku cukrzycy, kraniektomia, skierowanie do pracowni diagnostycznej ]

0 thoughts on “W miedzymózgowiu rozrózniamy cztery sciany”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: salon kosmetyczny warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku cukrzycy kraniektomia skierowanie do pracowni diagnostycznej