Skip to content

W róznym stopniu wyksztalcone pasma istoty bialej

9 miesięcy ago

218 words

W różnym stopniu wykształcone pasma istoty białej, zwane – blaszkami rdzeniowymi (Laminae medulćares), dzielą istotę wzgórza na trzy jądra:. – jądro przednie (nucleus ant. ), – jądro przyśrodkowe (nucleus med. ) i jądro boczne(nucleus lat. ). W związku z jądrem przyśrodkowym pozostaje umieszczony pod nim drobny – ośrodek pośrodkowy Luisa (centrum medianum Luyei), a w analogicznym stosunku do jądra bocznego jest umieszczone również w dole –jądro półksiężycowate Flechsiga (nucleus semilunaris Flechsigi). Możemy je zatem nazwać – podkor owcami (subcorticalia), w przeciwieństwie do istot o silnie rozwiniętej korze, które zaliczamy do – korowców (corticalia). Na podstawie dotychczasowych badań należy przyjąć, że – wzgórze (thalamus) jest ośrodkiem tzw. – czucia protopatycznego (Head) oraz stacją pośredniczącą między ośrodkami czuciowymi niższymi (zwoje rdzeniowe, jądra Golla i Burdacha ) a korą mózgową. Pod nazwą czucia protopatycznego rozumiemy czucia silnie zabarwione afektami (uczucie przyjemności, przykrości, lęk, gniew, niepewność, niecierpliwość itd. ), które jednak charakteryzuje pewna nieokreśloność, tworząca raczej nastrój, aniżeli zrozumienie. Tutaj rodzą się impulsy i afekty częstokroć trudne do opanowania, które w najwyraźniejszej postaci ujawniają się u podkorowców. [więcej w: allegro doniczki Wrocław, przeglądarka skierowań nfz, allegro doniczki ]

0 thoughts on “W róznym stopniu wyksztalcone pasma istoty bialej”

Powiązane tematy z artykułem: allegro doniczki przeglądarka skierowań nfz strach przed dentystą forum