Skip to content

Warstwe najglebsza stanowia -komórki ziarniste, dookola których koncza sie wlókna szlaków rdzeniowo-mózdzkowych

7 miesięcy ago

248 words

Warstwę najgłębszą stanowią –komórki ziarniste, dookoła których kończą się włókna szlaków rdzeniowo-móżdżkowych (tr. spino-cerebellares}, Warstwę środkową cechuje obecność nader charakterystycznych – komórek Purkynjego, których neuryt udaje się do jądra zębatego, a pióropusz dendrytów, rozmieszczonych w jednej płaszczyźnie (prostopadłej do długiej osi zawojów), kończy się w warstwie powierzchownej kory. Tutaj nawiązują one łączność z neurytami komórek ziarnistych. Ostatnią, najbardziej powierzchowną, warstwę kory móżdżkowej tworzą – komórki drobinowe, których neuryt za pośrednictwem swych bocznic oplata. koszyczkowato ciała komórek Purkynjego. Należy zauważyć, że te komórki otrzymują również bodźce od szlaku mostowo-móżdżkowego (tr. ponto-cerebellar), a zatem pośrednio od kory mózgowej. Jak już wynikało z szeregu luźnych uwag, móżdżek, podobnie zresztą jak i inne składniki ukł. nerwowego ośrodkowego, nie żyje w jakiejś -splendid isolation-, lecz utrzymuje ożywione stosunki z licznymi ośrodkami nerwowymi, choć zawsze pozostaje nieco na uboczu wobec tego, co się dzieje na wielkich szlakach ruchowych. Widomymi znakami tych związków są trzy parzyste – ramiona móżdżkowe(crura cere- belu). Są to mianowicie: – ramię domózgowe(crus cerebelli ad cerebrum s. braohium conjunctirum), -ramię mostowe (crus cerebelli ad porttern s. brachiwn pontis) i wreszcie – ramię opuszkowe (crus cerebelii ad medullam oblongatam s. corpus restiforme), o których była już wzmianka. Obydwa ramiona mózgowe udają się ku przodowi, ginąc niebawem pod ciałami czworaczymi. [więcej w: czym jest zdrowie, odczyn arthusa, warunki do oddania krwi ]

0 thoughts on “Warstwe najglebsza stanowia -komórki ziarniste, dookola których koncza sie wlókna szlaków rdzeniowo-mózdzkowych”

Powiązane tematy z artykułem: czym jest zdrowie odczyn arthusa warunki do oddania krwi