Skip to content

wynioslosc obla(eminentia teres)

9 miesięcy ago

197 words

W części przedniej dna, w pobliżu rowka pośrodkowego, widnieje – wyniosłość obła(eminentia teres), utworzona przez – jądron odwodzącego(nucleus n. abduoentis) i wreszcie w części bocznej dna możemy dostrzec nieprawidłową wyniosłość-pole słuchowe (area acustica), w którego głębi znajdują się – jądra nasłuchowego(nuclei n. III). Śródmózgowie (rnesencephalon). Śródmózgowie jest najmniejszą częścią mózgowia, rozwijającą się z trzeciego pęcherzyka mózgowego, którego ściany tak grubieją w trakcie rozwoju, że światło jego przeistacza się w przewężony – wodociąg Sylwiusza (aquaeductus Sylvii), łączący komorę III z komorą IV . Na pograniczu między śródmózgowiem i tyłomózgowiem rozróżniają jeszcze przewężenie, zwane cieśnią zamózgowia(iethmus rhombencephaii), którą jednak włączymy dla wygody w skład śródmózgowia. Śródmózgowie rozciąga się po stronie grzbietowej od nasadki mózgowej (epiphysis cerebri s. corpus pineale) do błony rdzeniowej przedniej móżdżku, a po stronie brzusznej od ciał sutkowatych (corpora mammillaria) po krawędź przednią mostu . [hasła pokrewne: allegro doniczki, warunki do oddania krwi, proteza kończyny dolnej ]

0 thoughts on “wynioslosc obla(eminentia teres)”

Powiązane tematy z artykułem: allegro doniczki proteza kończyny dolnej warunki do oddania krwi