Skip to content

Wywiad diagnostyczny to pierwszy krok do rozpoczęcia leczenia

7 miesięcy ago

151 words

width=300Terapią nazywa się kompleksowe leczenie z wykorzystaniem stosowanych leków oraz urządzeń, co zmierza do przywrócenia równowagi organizmu, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Psychoterapia natomiast to zbiór metod leczenia, co dotyczy względnie trwałych dysfunkcji psychicznych oraz zaburzeń. Do tych najpopularniejszych zalicza się zaburzenia osobowości oraz nerwicowe. Stosuje się ją w momencie, gdy choroba jest zdiagnozowana lub pacjent potrzebuje pomocy. Ma ona za zadanie wprowadzić zmiany, utrzymujące się po zakończeniu terapii, co jest zwykle procesem długotrwałym. Psychoterapeuta warszawa organizuje kilka spotkań diagnostycznych, przed rozpoczęciem samego leczenia. Podczas nich jest przeprowadzany wywiad, którego celem jest oszacowanie głębokości zaburzeń pacjenta, badanie motywacji, możliwości do kontynuowania leczenia. Pacjent poznaje terapeutę, a terapeuta stawia w ten sposób wstępne diagnozy. Jeśli osoba taka zostaje zakwalifikowana do postępowania leczniczego, ustala się kontrakt terapeutyczny, omawia cele i rozpoczyna cały proces.

0 thoughts on “Wywiad diagnostyczny to pierwszy krok do rozpoczęcia leczenia”

Powiązane tematy z artykułem: odczyn arthusa