Skip to content

Znaczenie statyczne mózdzku

9 miesięcy ago

241 words

Znaczenie statyczne móżdżku znajduje potwierdzenie w anatomii porównawczej: podczas gdy u kręgowców o przemieszczalności czołgowej (Apodes, Anura, Ophidia) jest on b. słabo rozwinięty, to u ptaków oraz u ssaków, mających spionizowane koń- czyny i uniesiony tułów, móżdżek przedstawia się następująco. Jako całość ma on kształt nieprawidłowego jaja o silnie pobrużdżonej powierzchni. Owe – bruzdy móżdżkowe (sulci cerebellares ) tną móżdżek na wiele blaszkowatych i równoległych do siebie zawojów móżdżkowych (gyri cerebellares). Z pośród tych bruzd dwie zasługują na szczególną uwagę . Są to: – bruzda pierwotna(sulcus primarius) oraz znajdująca się bardziej ku tyłowi – szczelina nadpiramidowa (fissura suprapyramidalis). Obydwie te bruzdy oddzielają od siebie trzy – płaty (lobi): – płat przedni(lobus ant. ) – płat średni pośrodkowy (lobus medius medianus) I płat tylny (lobus post. ). Trzy te płaty stanowią razem tzw. -robak(vermis), wg dawnego mianownictwa-), Od płata tylnego odchodzi po każdej stronie wystrzępiony – kłaczek (flocculus), któremu niekiedy towarzyszy podobnie ukształtowany – przykłaczek (paraflocculus ). Powyżej wymienione części stanowią główny zrąb. móżdżku, a ponieważ pojawiają się one najwcześniej i są obecne u wszystkich kręgowców, objął je zatem L. Ediriger wspólną nazwą – pramóżdżku (palaeocerebellum). dianus), ujmowany VI dawnym mianownictwie we j (hemisphaerium cerebelli) . [więcej w: czym jest zdrowie, dermaplast, przeglądarka skierowań nfz ]

0 thoughts on “Znaczenie statyczne mózdzku”

Powiązane tematy z artykułem: czym jest zdrowie dermaplast przeglądarka skierowań nfz